Wystąpienie poselskie z dnia 20 października 2016r.