O mnie

Kazimierz Plocke urodził się 3 maja 1958 r. w Domatowie, w gminie Puck. Jest absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Kłaninie, gdzie pracował w latach 1983 – 1990. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Warto dodać że Kazimierz Plocke jest współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „S” na terenie gminy Krokowa.

W latach 1989 – 2001 był członkiem Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania „Solidarność” w Gdańsku. W 1990 r. Kazimierz Plocke został Wójtem Gminy Krokowa, pełnił tą funkcję przez 3 kadencje, do 2001 r. Warto dodać, iż podczas jego kadencji Gmina Krokowa należała do Złotej Setki Samorządów, opracowywanej przez tygodnik „Rzeczpospolita” i Centrum Badań Regionalnych.

Od 1987 r. jest członkiem krokowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Posiada również członkostwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu. Od 1993 r. pełni honorowo funkcję Prezesa Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej, który odnosi wielkie sukcesy. W latach 1995 – 1998 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krokowej. Sprawował również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nauko – Społecznej przy Dyrektorze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w Krokowej w latach 1996 – 2001. Był także członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w latach 1999 – 2001. Od 1997 do 2001 zasiadał w Regionalnym Komitecie Sterującym przy Marszałku Województwa Pomorskiego, opiniującego wnioski gmin o dotacje z Banku Światowego w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Kazimierz Plocke jest członkiem Platformy Obywatelskiej od samego początku, jeszcze przed mityngiem w Hali Olivia w Gdańsku.

W 2001 r. wystartował z list PO w wyborach do Sejmu RP (w okręgu nr 26 – tzw. gdyńsko słupskim), został jako jedyny posłem Ziemi Puckiej, otrzymując 4876 głosów. W 2005 r. podjął decyzję o ponownym starcie w wyborach do Sejmu RP z list PO, został ponownie wybrany posłem na Sejm RP, uzyskując poparcie 9579 wyborców okręgu gdyńsko-słupskiego. W trakcie V kadencji Sejmu RP, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wybory w dniu 21 października 2007 r. okazały się wielkim sukcesem Platformy Obywatelskiej, z której listo ponownie startował Kazimierz Plocke, który otrzymał mandat Posła na Sejm RP, otrzymując 15763 głosów w okręgu gdyńsko-słupskim. 23 listopada 2007 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolejne wybory do Sejmu RP przyniosły Kazimierzowi Plocke kolejny wzrost poparcia wśród wyborców. Zdobył 18 452 głosów. Premier Donald Tusk, doceniając dotychczasowa jego pracę w rządzie, ponownie powierzył mu funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podlegają mu Departamenty Rybołówstwa, Gospodarki Ziemią, Finansów i Prawno – Legislacyjny.

Żona Kazimierza Plocke – Maria – również jest absolwentką Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Posiadają trzech dorosłych synów: Łukasza, Michała i Szymona, którzy są już żonaci. Państwo Maria i Kazimierz Plocke mieszkają w Kłaninie w powiecie puckim. Jest dziadkiem Ignacego, Antoniny, Tadeusza i Matyldy