Program

Jak wiecie Państwo urodziłem się na wsi, więc wiem jak ciężko wygląda praca w gospodarstwie, dlatego jestem za tym aby udzielać rolnikom pomocy, ogromne szanse ku temu stworzyła akcesja Polski do Unii Europejskiej. Tak samo jak wsparcie rolników ważna jest pomoc stoczniowcom i rybakom, którzy przeżywają teraz szczególnie trudny okres, a ich praca ma niebagatelne znaczenie dla Regionu nie tylko Kaszub, ale i całego Pomorza.

Wszyscy widzimy jak wygląda sytuacja w służbie zdrowa, dlatego chciałbym, żeby moje działania doprowadziły do poprawy w dostępie do opieki zdrowotnej, obejmującej pełny zakres świadczeń. Mam nadzieję, że moje działania doprowadzą do poprawy sytuacji materialnej emerytów i rencistów, którzy będą otrzymywać godziwe świadczenia emerytalne i rentowe.

 

Istotnym elementem mojego programu stanowi rozwój przedsiębiorczości i gospodarki, dlatego jestem za prostymi, a co najważniejsze niskimi podatkami.