Poseł Kazimierz Plocke – Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku